PANUNTUN LAKUNING AWAK (PENUNTUN JALANNYA DIRI)


Sinom Macapat

Wong alim-alim pulasan

Njaba putih njero kuning

Ngulama mangsah maksiyat

Madat madon minum main

Kaji-kaji ambanting

Surban kethu putih mamprung

Wadon nir wadonira

Prabawa salaka rukmi

Kabeh-kabeh mung maroon tingalira

(Joko lodhang: R. Ng. Ranggawarsita)

Mangkya darajating praja

Kawuryan wus sunyaruri

Rurah pangrehing ukara

Karana tanpa palupi

Atilar silastuti

Sujana sarjana kelu

Kalulun kalatidha

Tidhem tandanging dumadi

Hardayengrat dening hardening rubeda

(Kalatidha: Jaman cacat)


Ratune ratu utama

Patihe patih linuwih

Pra nayaka tyas raharja

Panekare becik-becik

Parandene tan dadi

Paliyasing kala bendu

Malah mangkin andadra

Rubeda kang ngreribeti

Beda-beda hardening wong sak Negara

Memanismu

Memanismu kang ngujiwat

Agawe rujiting galih

Rara apa kang sinedya

Upama mundhuta rukmi

Tartamtu tak turuti

Ibarat wong numpak prahu

Lumampah tanpa welah

Neng madyaning jalanidhi

Temah gonjing anggenjong neng pagulingan

sumber :

http://purwadicitra.wordpress.com/2010/03/26/sinom-macapat/

http://ahmadariandi.ngeblogs.com/category/kehidupan-sosial/

http://onephotopro.blogspot.com/?zx=2554b46bee9ad993

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s